กลยุทธ์ด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์

กลยุทธ์ด้านการตลาด

กลยุทธ์ด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ ความสำเร็จสำหรับเพื่อการทำธุรกิจทุกประเภท เกิดจากหลายองค์ประกอบที่ต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างลงตัว หากแบรนด์สินค้าเป็นที่จดจำ กระดาษลูกฟูก หรือ บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่ใช้ออกแบบเป็นบรรจุภัณฑ์โดดเด่นสะดุดตา และสินค้าได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคอยู่แล้ว

กลยุทธ์ด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ คือ

กลยุทธ์ (Strategy) คือ วิธีหรือแบบแผนที่กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จหรือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับต่อสู้กับคู่แข่งขันและต้องดำเนินงานอย่างมีขั้นตอนสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่หรือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และได้ผลงานที่มีคุณภาพสูงสุด

ดังนั้นกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) ก็คือแบบแผนหรือแนวทางที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อนำเสนอสินค้าหรือแบรนด์ผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการหรือนักบริหารที่ดีจะต้องจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และเห็นผลได้อย่างชัดเจน เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์เหมาะสมกับตัวสินค้าและสั่งผลิตจากโรงงานผลิตกล่องกระดาษแทนการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป กลยุทธ์ด้านการตลาดก็เพื่อสร้างความแตกต่างและทำให้แบรนด์สินค้าเป็นที่จดจำและเข้าถึงได้ง่าย

องค์ประกอบของกลยุทธ์ทางการตลาด

การกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาออกแบบกลยุทธ์ให้เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้และต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

1.มีขอบเขตกลยุทธ์ทางการตลาดจะต้องมีขอบเขตของการดำเนินงานที่ครอบคลุมชัดเจน

2.มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์ต้องมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

3.มีการจัดสรรทรัพยากร กลยุทธ์ทางการตลาดจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่นการจัดพิมพ์โลโก้หรือติดสติ๊กเกอร์ รายละเอียดของสินค้าหรือแบรนด์ผลิตภัณฑ์ลงในกล่องกระดาษลูกฟูก ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุหีบห่อสินค้าอยู่แล้ว

4.สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน กลยุทธ์ทางการตลาดจะต้องทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการตัวอย่างเช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย อาจ ลด แลก แจก แถมหรือจัดโปรโมชั่นต่างๆ

5.สามารถส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานของธุรกิจในทุกๆด้าน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตหรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในด้านอื่นๆ

การกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์สินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ เมื่อผู้ประกอบการได้เรียนรู้และศึกษาให้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของกลยุทธ์ ก็จะสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่มีคุณภาพและนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

ที่มา : ข่าวการตลาด

สำหรับท่านใดที่สนใจปรึกษาการตลาดวางแผนการตลาดออนไลน์ สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่บริษัท BlackCat Agency Co.,Ltd เบอร์โทรศัพท์ : 088-981-2997 / 087-9881250 (Email : blackcatcnx.info@gmail.com ) Line : @Mr.Blackcat ทำการตลาด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *